WYSZUKAJ W INTERNECIE

Zapewniamy wyjątkowe ceny i niezrównaną obsługę klienta dla każdego typu napraw i serwisu samochodowego. Aby otrzymać wycenę, zadzwoń do naszego działu obsługi klienta. Doradzi ci w wyborze pakietu najlepiej dostosowanego do twoich potrzeb oraz dostarczy indywidualną wycenę.

Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte w tabeli opłat Zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.  ( Dz.U. nr 223 poz. 2261 ) z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 18 września 2009 r. ( Dz.U. nr 155 , poz. 1233 ).

1

Okresowe badanie techniczne:

  
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy   62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t dmc, pojazd trójkołowy powyżej 0,4t mw   98,00
       
       
       
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t dmc   40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6t dmc   50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t dmc   70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t dmc   78,00
       
       
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)   63,00

1.22

motorower   50,00
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej  

62,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

  
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców   20,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania   14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzu w zawieszeniu   20,00
2.6 toksyczności spalin   14,00
2.7 poziomu hałasu   20,00
2.8 geometrii kół jednej osi   36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi   14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie   20,00
4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

  
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)   20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)   94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym   51,00
5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

  
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych   20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)   94,00
6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

  
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)   42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)   50,00
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)   85,00
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)   126,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)   48,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym   82,00
6.8 o którym mowa w art.81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym   50,00
6.9 skierowany przez starostę  lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji / jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika,że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska  

60,00 /

94,00

6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu,mogących stwarzać zagrożenie dla bezopieczeństwa ruchu drogowego  

94,00

6.11

6.12

pojazd o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

 

50,00

120,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

  
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągania przyczepy   35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonania czynności na drodze   21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób   48,00
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej   41,00
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego   41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia   49,00
7.7 wykonanie numeru silnika   49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie   36,00
7.9 sprawdzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych   82,00
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5t dmc, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy   255,00